Erb rodu Justh

Erb rodu Justh

Erb rodu Justh tvoria dva levy stojace nad pažiti, ktoré nad seba dvíhajú listovú korunu. Klenotom je korunovaný lev s troma ružami.

Farba štítu je modrá, pažiť zelená, ostatné figúry sú zlaté. Zlatý lev v klenote nesie tri červené ruže. Prikrývadlá sú zlato-modré.

G. Csergheö v diele Siebmacher’s Wappenbuch predpokladá, že Justhovci dostali na svoj erb aj armáles. Armáles sa však nezachoval, resp. nie je známe, kde sa nachádza.

Nagy Iván vo svojom diele uvádza ako erb Justhovcov leva s krížom. Takto je popísaný erb aj v knihe A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- es Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága, (Rodiny Bartakovich, Justh, Rudnay a Rudnyánszky a čiastočne ich príbuzenstvo) ktorú zostavil Csizmadia János, (Kežmarok 1903). Podľa vyobrazenia v tejto knihe sa jedná o kríž dvojramenný.

Jozef Novák v Rodových erboch na Slovensku I spomína v thurzovskej korešpondencii list iného Mikuláša Justha z Necpál,  z roku 1555. Na jeho pečati je celkom odlišný erb. Pod iniciálkami N * I * v renesančnom štíte sú tri dubové listy.

Turčianska vetva rodu koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia používala ako erb levov stojacich na pažiti. Zobrazenie tohoto erbu sa nachádza aj na vitráži kostola sv. Ladislava v Necpaloch, aj na rodinnej hrobke na cintoríne v Necpaloch.