Príbehy turčianskeho poľovníka

Príbehy turčianskeho poľovníka

21. marca 2011 vychádza prvýkrát po slovensky kniha poľovných spomienok Dr. Edmunda (Ödöna) Justha pod názvom Príbehy turčianskeho poľovníka. Knižka vznikla koncom 30-tych rokov 20. storočia, vyšla v roku 1941 v Bratislave v maďarskom jazyku.

Do knihy bola doplnená  jedna kapitola, nájdená v pozostalosti autora, ktorá je jeho rozlúčkou so svojím milovaným revírom, kam mu bol po komunistickom puči v roku 1948 zakázaný vstup.

V knihe boli aj doplnené mená a miesta, ktoré sme dokázali zistiť. V pôvodnom texte bola totiž väčšina osôb a miest uvedená len iniciálkou. Následne sme doplnili aj kapitolu, kde sú ukázané rodinné vzťahy medzi jednotlivými osobami, ktoré sa spomínajú v kniha.

V pôvodnej knihe bola zaradená stať Karpatský jeleň a poľovačka naň, táto nebola zaradená do knižky, lebo sme mali pocit, že sa vymyká z rámca knihy a tematicky nezapadá k ostatným častiam. Čitatelia, ktorí majú o ňu záujem, si ju môžu prečítať na týchto stránkach tak, ako vyšla v roku 1935 v publikácii Naše poľovníctvo.