Necpaly sa nachádzajú na Slovensku v Turčianskej kotline, na podhorí Veľkej Fatry. Situovaná je do vyústenia Necpalskej doliny, ktorá je súčasťou Národného parku Veľká Fatra.

Z hľadiska politického členenia Necpaly patria do okresu Martin, ktorý spadá do Žilinského kraja.

Stručná história

Usudzujúc podľa archeologických nálezov v širšom okolí sa dá predpokladať, že táto časť Turca bola osídlená asi už okolo roku 2600 pr. K.

Obec sa prvýkrát spomína v druhej polovici 13. storočia. Prvý známy majiteľ, Marchankov syn Ján, dostal Necpaly – terra Nochpal – v roku 1287 do zálohy od kráľa Ladislava IV.

Koncom 15. storočia prechádzajú Necpaly z rúk rodu Necpalských do vlastníctva rodu Justh. S pôsobením tohoto rodu je spojený aj najväčší hospodársky a kultúrny rozmach Necpál v 16. a 17. storočí. V roku 1592 bola tu založená latinská seniorálna evanjelická škola – prvá stredná škola – vyššie gymnázium – v Turci.

V druhej polovici 19. storočia pod vplyvom industrializácie začína význam Necpál upadať. Je to podmienené aj tým, že hlavné ťahy novznikajúcich železníc míňali Necpaly.

Pamiatky

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je neskorogotický katolícky kostol sv. Ladislava, v interiéry ktorého sa nachádzajú vzácne stredoveké fresky. Tieto fresky boli vyhlásené v roku 1991 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 299/1991 Zb. z 11. júna 1991 spolu s freskami v iných kostoloch ako súbor stredovekých nástenných malieb za národnú kultúrnu pamiatku.

Evanjelický kostol z roku 1840 je zaujímavý svojim oltárom, ktorý bol pôvodne v hradnej kaplnke Oravského hradu

Nemôžeme samozrejme obísť ani skutočnosť, že v Necpaloch sa nachádzajú štyri kaštiele. Momentálne čerstvo zrekonštruovaný dolný Justhovský kaštieľ, najstarší kaštieľ v obci – renesančný s dvomi vežičkami – na námestí, oproti nemu mladší (modrý) kaštieľ a na hornom konci tzv. Franklinovský kaštieľ