Vitajte na týchto stránkach, ktoré sú venované rodu Justh. Tento rod sa usadil v turčianskej obci Necpaly na prelome 15. a 16. storočia. Aj keď zo stavovského hľadiska patrili k najnižšej vrstve šľachty, k zemanom, ich majetkové pomery vysoko prevyšovali majetky väčšiny turčianskych zemanov. Toto bolo aj dôvodom, prečo boli uznávaní príslušníkmi vyššej šľachty za seberovných.

Rod Justh si ako prídomok písal de Neczpal (z Necpál). Preto je pochopiteľné, že sa snažím venovať aj obci Necpaly. Táto obec má aj svoju web-stránku na www.necpaly.sk. Nemám záujem jej robiť konkurenciu – skôr by som chcel priblížiť históriu Necpál a jej hlavné pamiatky a zaujímavosti.

S Turčianskou župou je veľmi úzko spojený aj významný uhorský šľachtický rod Révay. Tento rod udržiaval veľmi blízke vzťahy aj s rodom Justh. Dôkazom toho sú aj časté sobáše medzi príslušníkmi týchto známych turčianskych rodov.

Ak máte hocijaké pripomienky, či už k formálnej, alebo obsahovej stránke serveru, tak budem rád, ak mi napíšete na web@justh.sk.