Rod Révay

Révayovci majú pôvod v Sriemsku (v súčasnosti súčasť Srbska) a sú známi od začiatku 13. storočia. Postupne ako osmanské Turecko postupne obsadzovalo južné časti Uhorska prichádzajú na Slovensko a usadzujú sa v Turci. František I. (zomrel 1. novembra 1553) získal roku 1527 polovicu Sklabinského hradu, druhú polovicu roku 1540. Rod roku 1560 získal aj Blatnický hrad a o rok neskôr dedičné županstvo v Turčianskej stolici. Roku 1556 a 1635 sú Révayovci povýšení na barónov a 17. júna 1723 na grófov. Táto listina, na ktorej je namaľovaný aj grófsky erb, sa nachádza v Štátnom ústrednom archíve SSR v Bratislave.

Jozef Novák: Rodové erby na Slovensku I Kubínyho zbierka pečatí,
Vydavateľstvo Osveta, n.p. Martin roku 1980