Konečne musíme sa vysloviť o najvernejšom poľovníkovom priateľovi, o jeho najpotrebnejšej pomôcke, bez ktorej nemôže docieliť výsledku, o puške.

Ktorá puška je najvýhodnejšia pri poľovaní na karpatského jeleňa?

Túto otázku pretriasali už mnoho raz najlepší odborníci, chcem jej I ja venovať svoju pozornosť, keď aj len letmo.

Prvá podmienka, ktorú vyžadujeme od pušky je, aby:

a) strieľala presne a aby jej krytie bolo čo najmenšie;

b) aby strela zavinila takú ranu, aby zasiahnutá na dobrom mieste zver klesla hneď; postrelená na menej dobrom mieste, aby rana stekala von, aby sme mohli zver aj bez psa za daných okolnosti ľahko vystopovať.

Ktorá je to puška, čo by vyplnila tieto úlohy s uspokojením?

Predtým hranica vzdialenosti, na ktorú sa mohlo presne strieľať guľovnicou, bola 100 do 150 m, dnešné ďalekonosné pušky zdvojnásobily túto vzdialenosť. Ba malorážne guľovnice strieľajú s neuveriteľnou presnosťou aj vyše 300 krokov. Z tejto príčiny prednosť patrí bezpodmienečne puškám malorážnym. Spokojný poľovník nechybí srnca na 200 krokov presne nastrelenou malorážnou guľovnicou.

Keď je začiatočná rýchlosť malorážnych zbrani aj ohromná, majú tú vadu, že nesplnia požiadavky priebojnosti a hlavne stekanie z rany.

6.5 mm Mannlicher-Schönauer s jej 700 do 750 √25 msc začiatočnou rýchlosťou je výborná puška, ale bohužiaľ má tú nevýhodu, že vyvoláva len malé stekanie z rany. Na komoru strelený jeleň nesporne klesne, keď strieľame celoplášťovou expanzívkou. V tele zveri roztrhnutá guľka hydraulickým tlakom roztrhá pľúca a srdce. Keď je guľka nepresne umiestená, malá strela vyvolá len takú malú ranu, že dohľadávanie v nedostatku dobrých psov vedie k cieľu len vo výnimečných prípadoch.

V takých prípadoch je mi milšia stará expreska č. 500 alebo 575 s 25 g — 35 guľkou, ktorá vyvolá stekanie z rany aj po horšom výstrele v takej miere, že keď dáme zveri na istý čas zaľahnúť, môžeme prísť aj bez psa na stopu zranenej zveri pomerne ľahko. Expreska má aj tú výhodu, že nemusíme hľadeť na menšie prekážky, ako vetvy a kroviská. Takáto ťažká olovená guľka prerazí všetky prekážky a nezmení smer, ani sa predčasne nerozpadne, ako sa to stáva pri oceľových guľkách malorážok. Veľká nevýhoda expresky je, odhliadnuc od veľkej váhy, že nasleduje po výstrele ohromný dym, ktorý, takrečeno, zahalí celé okolie a preto nemožno pozorovať značenie zveri. Okrem toho pri väčšej vzdialenosti guľka stráca na presnosti. Ale keby sme túto chybu expresiek napravili presným nastrelením, nikdy nedokáže také malé krytie, ako malorážna zbraň.

Snaha vylúčiť rozdiely medzi olovenou guľkou expresky a nábojami malokalibrových zbraní s plášťovou guľkou, stvorila spojenie týchto dvoch systémov a dala nám pušku jedine súcu na lovenie karpatského jeleňa. Je to guľovnicu s bezdymným prachom s plášťovou guľkou.

Vyrábaly sa zbrane 9, 9.3, 10, 10.5, 11, 11.5, 12 mm s dávkou bezdymného prachu 3—3.7 g. Tieto náboje 11-11.’5 a 12 mm s dávkami strelného prachu 5-5.5 g sú úplne zbytočné, hodia sa na zver tropickú, ako anglické „Cordite“ expresky.

To je otázka záľuby, ktorú si človek vyberie!

Aj voľba systému je otázkou súkromnej záľuby. Môže byť guľovnica jednorúrová, dvojrúrová alebo opakovacia. Ja som zostal po dlhých skúsenostiach niekoľkých rokov pri guľovnici Mannlicher-Schönauer. Náboje týchto boly predtým plnené rakúskym bezdymným prachom č. III. s dávkou 3.4 g, terajšie sú myslím plnené semtinským prachom. Náboj 18 g znamená √25-655 msc začiatočnú rýchlosť a E. 25-385 mkg, ktorá úplne stačí, aby jeleň hneď klesol aj pri prostredne dobrom výstrele, alebo stačí aspoň zver tak postreliť, aby sa neutiahla ďaleko. Pri väčšej ráži je aj hojné stekanie, ktorá okolnosť je podmienkou v ťažkých karpatských revíroch.

Týmto končím moju úvahu, ktorá si nenárokuje znaku dokonalosti. Jednak podľa mojej mienky vyplňuje medzeru, lebo pri jej všetkej krátkosti nájde v nej mladá generácia dosť cenných poznatkov a pokynov o karpatskom jeleňovi. Aj skúsený, v karpatských pralesoch zošedivelý poľovník nájde v nej niečo nového a zaujímavého a ak som upútal jeho pozornosť len na jednu hodinu čítaním tejto úvahy, dosiahol som cieľa.

← Túlavé ručanie