Necpaly boli samostatnou farnosťou pravdepodobne od 13.-teho storočia, keď bol postavený kostol sv. Ladislava. Necpalská farnosť zahrňovala aj obce v okolí: Belá, Dulice, Blatnica, Ďanová, Folkušová, Sebeslavce. Do farnosti okrem farského kostola patrili ešte filiálne kostoly v Belej (Božieho Tela z 13. storočia) a Sebeslavciach (sv. Ondreja). V období od 70. rokov 20. storočia nebola farnosť obsadená a bola spravovaná z farnosti Turčiansky Peter. V prvej polovici 90.-tych rokov bola farnosť sv. Ladislava zrušená a obce Necpaly a Belá-Dulice pripojená k farnosti v Turčianskom Petri, Blatnica (aj s kostolom sv. Ondreja v Sebeslavciach) bola pričlenená k farnosti v Mošovciach a Ďanová k farnosti Valča.

Zrušenie farnosti je pochopiteľné, keďže napr. v roku 1971 bolo v Necpaloch len 183 a v Belej len 190 obyvateľov katolíckeho vyznania. Väčšina obyvateľov Necpál, podobne ako väčšina Turca, sú príslušníkmi Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania. Napriek tomu, pre mnohých v Necpaloch to bola veľmi ťažká správa.

V súčasnosti sú Necpaly súčasťou farnosti Turčiansky Peter, spolu s obcami Belá-Dulice, Bystrička, Folkušová, Košťany nad Turcom, Trebostovo, Trnovo a Žabokreky.

Z kňazov pôsobiach v Necpaloch je potrebné spomenúť Rudolfa Baláža, ktorý pôsobil v Necpaloch až do svojho menovania a vysvätenia na banskobystrického biskupa v roku 1990. Za jeho pôsobenia bola vykonaná posledná generálna oprava kostola. Táto oprava, ako aj opravy kostolov v Belej a Turčianskom, Petre boli čiastočne hradené aj výnosom z predaja farskej budovy v Necpaloch a veľkej časti záhrady.