Rod Justh z Necpál

Rod Justh je jedným z najvýznamnejších rodov Turčianskej župy. Nepatrí síce medzi najstaršie turčianske rody  (ako napríklad Benický, Draskóczy, Vladár, …), ktoré sú v Turci doložené už v 13. storočí, ale hneď od svojho razantného vstupu do Turčianskej kotliny v druhej polovici 15. storočia zaujal pozíciu medzi najvplyvnejšími a najbohatšími turčianskymi rodinami.

Za zakladeteľa rodu sa považuje Jodocus z Kusavy, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu v roku 1432. Za svoje služby sa roku 1451 stal kapitánom na hrade Vígľaš v Zvolenskej župe. Preto si aj jeho syn Andrej písal prídomok z Vígľašu (de Véglyes). Andrej získava postupne majetky v Turčianskej župe a jeho sídlom sa stávajú Necpaly. Od tejto doby používajú Justhovci prídomok „z Necpál“ (1479, 1501).

V Turčianskej župe sa udomácnili a od roku 1592, keď sa František I. Justh stal podžupanom, zastávali členovia rodu tento post veľmi často. Politické ambície rodu dosiahli vrchol v druhej polovičke 19. storočia v osobe Júliusa (Gyula) Justha, ktorý sa stal v rokoch 1905 – 1909 predsedom uhorského parlamentu. Tento politický vrchol bol zároveň aj začiatkom hospodárskeho úpadku.

Začiatkom 20. storočia Justhovci definitívne strácajú majetky v Turci. Posledný nositeľ mena Justh v Turci bol Dr. Edmund Justh, ktorý po sobáši  s barónkou Helenou Révay  žil v prvej polovici  20. stroročia v Necpaloch. Zomrel 23. augusta 1959 v Martine, pochovaný je na katolíckom cintoríne v Necpaloch.


Komentáre

Justh — 2 komentáre

  1. V historických dokumentoch o zámku Vígľaš sa uvádza, že kráľovná Alžbeta ho dala v roku 1441 bratom Hennigovi a Jodokovi Juštovcom (Justhovcom ?) za hrad Cserépvár a Jodok (Jodokus) bojoval za za práva jej syna Ladislava (Pohrobka ). Jedná sa teda o bratov pochádzajúcich z vášho rodu a Vami uvádzaný rok 1451 je správny? Budemrád ak mi pošlete odpoveď na e-mail.

    • Za zakladateľa rodu sa považuje práve Vami spomínaný Jodokus (v čestine Jošt), stretol som sa s názorom, že priezvisko Justh (číta sa [jušt]) vzniklo pretransformovaním práve tohoto mena Jošt.

      Hennig je asi Hening Czernin, spomínaný napr. na webových stranách obce Hrochoť. S najväčšou pravdepodobnoťou neboli súrodencami ale spolubojovníkmi.

      Rok 1451 je prebratý zo staršej maďarskej literatúry, nijako som ho nepreveroval a neviem doložiť jeho presnosť.