Vývod Ödöna (Edmunda) Justha

Vývod Ödöna (Edmunda) Justha. Bol vytvorený asi koncom 30. rokov 20. storočia, pri príležitosti prijatia medzi rytierov Maltézskeho rádu.