Erb rodu Justh

Erb rodu Justh

Obrázok uverejnený v publikácii Jozef Novák: Rodové erby na Slovensku I Kubínyho zbierka pečatí
Vydavateľstvo Osveta, n.p. Martin roku 1980