Pečať Mikuláša Justha

Pečať Mikuláša Justha

Pečať Mikuláša Justha z roku 1606. S prídomkom nás oboznamujú iniciálky vyryté po stranách klenotu N (opačne vyryté) IDN (= Nicolaus Justh de Neczpal.

Mikuláš Justh žil na prelome 16. a 17. storočia. Býval v Necpaloch o čom svedčí šesť jeho listov z rokov 1606-1613. Podľa ich obsahu bol s Jurajom Thurzom v priateľskom vzťahu, keď ho informoval o svojich rodinných a osobných starostiach.

Jozef Novák: Rodové erby na Slovensku I