Hlavy prorokov na triumfálnom oblúku v kostole sv. Ladislava v Necpaloch

Hlavy prorokov na triumfálnom oblúku v kostole sv. Ladislava v Necpaloch

Hlavy prorokov na triumfálnom oblúku – jediná hlava, ktorá je úplne odokrytá. Ostatné sú zatreté, resp. len čiastočne odkryté.
Z archívu autora