Pohľad na kostol sv. Ladislava od západu

Pohľad na kostol sv. Ladislava od západu

Rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava v Necpaloch – pohľad na priečelie.
Z archívu autora