Prezentácia knihy Príbehy turčianskeho poľovníky vo vysielaní Rádia Regina

Pán Dr. Marián Ondáš zo Slovenského rozhlasu mi láskavo poskytol zvukové záznamy, ktoré boli odvysielané na rádiu Regina Banská Bystrica v pondelok 21. marca 2011 v čase medzi 15:30 a 16:00. Na vzniku týchto záznamov a ich odvysielania spolupracovala aj … Continue reading