Príbehy turčianskeho poľovníka

Príbehy turčianskeho poľovníka

Príbehy turčianskeho poľovníka

21. marca 2011 vychádza prvýkrát po slovensky kniha poľovných spomienok Dr. Edmunda (Ödöna) Justha pod názvom Príbehy turčianskeho poľovníka. Knižka vznikla koncom 30-tych rokov 20. storočia, vyšla v roku 1941 v Bratislave v maďarskom jazyku.

Do knihy bola doplnená  jedna kapitola, nájdená v pozostalosti autora, ktorá je jeho rozlúčkou so svojím milovaným revírom, kam mu bol po komunistickom puči v roku 1948 zakázaný vstup.

V knihe boli aj doplnené mená a miesta, ktoré sme dokázali zistiť. V pôvodnom texte bola totiž väčšina osôb a miest uvedená len iniciálkou. Následne sme doplnili aj kapitolu, kde sú ukázané rodinné vzťahy medzi jednotlivými osobami, ktoré sa spomínajú v kniha.

V pôvodnej knihe bola zaradená stať Karpatský jeleň a poľovačka naň, táto nebola zaradená do knižky, lebo sme mali pocit, že sa vymyká z rámca knihy a tematicky nezapadá k ostatným častiam. Čitatelia, ktorí majú o ňu záujem, si ju môžu prečítať na týchto stránkach tak, ako vyšla v roku 1935 v publikácii Naše poľovníctvo.